SIGNATUR arkitekter:
...er et nyfusioneret arkitektfirma med mere end 34 års erfaring fra andre arkitektfirmaer.
SIGNATUR arkitekter ledes af Rikke Daugaard, Arkitekt MAA og Søren Nørgaard Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB, der begge har speciale i bygningskunst.
I marts 2016 valgte Rikke og Søren at indgå samarbejde og etablerede SIGNATUR arkitekter, der er en fusion mellem rd-arkitekter og Arkitektfirmaet Plateau.

Ydelser:
Vi leverer ydelser fra idé og konceptudvikling, til projektering, projektledelse og byggestyring. Vores erfaring dækker bredt og spænder fra boliger, uddannelsesinstitutioner, skoler, børnehaver til renovering/konvertering samt erhvervsbyggeri.

Vision:
Vi tror på, at bygninger er mere end vægge, vinduer og tage. Bygninger danner rammen om det liv, vi allesammen lever hver eneste dag. Derfor er det vigtigt at forholde sig til, hvordan og hvorfor vi udformer vores bygninger, som vi gør. En bygning kan virke helende på mennesker, skabe stemninger, skabe sammenhold og give mulighed for en stor variation af oplevelser. Det er vores vision, at skabe bygninger som VIL noget og som KAN noget, udover at være vægge, vinduer og tag.
Når det er sagt, er det også vigtigt for os, at vi som arkitekter, har styr på både økonomi og tidsstyringen i hele byggeprocessen. Derfor er vores vision også, at skabe bygninger som tager udgangspunkt i virkeligheden og den økonomi, der er til rådighed.

Samarbejde:
Vi tror på samarbejde hele vejen igennem. Ligefra det første møde med bygherre, til projektering i samarbejde med ingeniører, forhandlinger med entreprenør, til udførslen og samarbejdet med håndværkeren. Vores bygninger bliver bedre, der sker færre fejl og det sikrer alle parter en bedre økonomi, når vi alle kan finde ud af at samarbejde på kryds og tværs af faggrænser.

Vi har flere gode samarbejdspartnere indenfor ingeniørfaget, og tilbyder bl.a. at stå som totalrådgiver, hvor vi har ingeniører med, som en del af vores rådgivning.

I det daglige har vi fast tilknyttede freelance arkitekter og freelance bygningskonstruktører, som tilkaldes ad hoc.
Vi har løbende både arkitekt og bygningskonstruktør praktikanter, som bidrager med friske input fra uddannelsesinstitutionerne.

Vi ser frem til at udvikle flere spændende projekter i godt samarbejde med alle partere.

Rikke Daugaard, arkitekt MAA og partner,
tel. 4092 1133, mail: rd@signaturarkitekter.dk
Søren Nørgaard, arkitekt MAA / Byggeøkonom og partner
tel. 2275 0036 mail: sn@signaturarkitekter.dk

SIGNATUR arkitekter / Bogøvej 15,  8382 Hinnerup / Messingvej 6, 8940 Randers SV